توری مش

توری مش و موارد مصرف آن

⟡  در سقف و کف سالن ها
⟡  در تونل ها و مترو
⟡  در ساخت پل ها و کانال های آب و سد ها
⟡  در زیر سازی و پی ساختمان ها
⟡  در جاده سازی و فرودگاه ها

مشخصات

⟡  عرض از 1الی20/2متر
⟡  طول از1الی6متر
⟡  قطر میلگرد از4الی10میلیمتر
⟡  میلگرد طولی و عرضی به دوصورت آجدار و ساده
⟡  چشمه های شبکه به صورت مربع و مستطیل به درخواست مشتری

توری مش و موارد مصرف آن

 وزن   ابعــاد  قطر مفتول  چشمـه
 63 kg  215×600 cm   6 mm  10×10 cm
 42 kg  215×600 cm   6 mm  15×15 cm
 31 kg  215×600 cm   6 mm  20×20 cm
 106 kg  215×600 cm   8 mm  10×10 cm
 72 kg  215×600 cm   8 mm  15×15 cm
 52 kg  215×600 cm   8 mm  20×20 cm
بازگشت

گروه صنعتی فولاد سرند تبریز |  خدمات ما شامل موارد زیر می باشد